PZU Kindlustus tagab Sinu meelerahu!

Uudised

Pressiteade

 
PZU Kindlustus hüvitas esimeses kvartalis ligi 6,4 miljonit eurot kahjusid
Loe edasi..

Pressiteade

 
PZU Kindlustus hüvitas mullu tuleõnnetuste kahjusid üle miljoni euro ees
Loe edasi..

Pressiteade

 
PZU Kindlustus: katusele kogunenud lumi kujutab ohtu nii jalakäijatele kui ka autodele
Loe edasi..

Kindlustusteenuse pakkuja on AB “Lietuvos draudimas” Eesti filiaal, kuuludes rahvusvahelisse PZU Gruppi, kasutab Eestis PZU kaubamärki. Enne kindlustuslepingu sõlmimist tutvuge tingimustega ja vajadusel küsige lisainfot tel. 1526.

Alates 2013. aastast Eestis tegutsev PZU on üks Kesk- ja Ida-Euroopa suurimaid kindlustusgruppe

PZU on usaldusväärne kindlustusgrupp, mis tugineb 200-aasta pikkusele kogemusele. Riiklik ettevõte PZU SA (Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna) asutati 1803. aastal ning see oli esimene kindlustusselts Poolas.

PZU SA on Poola suurim kindlustusselts nii käibe, klientide arvu, müügivõrgu, töötajate kui ka partnerite arvu poolest. Teenused hõlmavad elu- ja kahjukindlustust, pensionivara haldust, investeerimisfonde ja säästmis- ja kogumistooteid.

PZU on üks Kesk- ja Ida-Euroopa suurimaid kindlustusgruppe, mis on lisaks Poolale esindatud Ukrainas, Leedus, Lätis ja Eestis.
Eesti turule sisenes ettevõte 2013. aastal ning omandas 2014. aastal RSA kindlustusgrupi varad Poolas, Lätis, Leedus ja Eestis, millega saavutas turuliidri positsiooni ka Baltikumis.

PZU on 2010. aastast börsiettevõte. 2014. aasta esimeses pooles ulatus PZU Groupi brutopreemiate maht 8,438 miljardi zlotini (2,03 miljardit eurot) ning puhakasum oli 1,72 miljardit zlotti (0,41 miljardit eurot).

Reitinguagentuur Standard & Poor’s hindab pikaajalist PZU krediidi- ja finantstugevust reitinguga A; reitingu väljavaade on stabiilne.

 

Info PZU SA kohta

Põhikirjajärgne kapital 86 352 300 Poola zlotti (umbes 21 miljonit eurot), aktsiakapital 86 352 300 Poola zlotti
Aadress: Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna (PZU SA) Jana Pawła II 24 00-133 Warszawa
Poola registrikood: 526-025-10-49
www.pzu.pl.

 

Codan Forsikring A/S Eesti filiaali (RSA Kindlustus) äritegevus, sh kõik kindlustuslepingud, on ettevõtte ülemineku käigus läinud üle UAB DK "PZU Lietuva" Eesti filiaalile (PZU Kindlustus), kellel on ülemineku järgselt õigus teatud aja jooksul pakkuda kindlustustooteid ka RSA kaubamärgi alt.

PZU Kindlustus sisenes eesti turule 2013 aastal. Ettevõtte eesmärgiks on olla kõige suurema kliendirahuloluga kahjukindlustusselts Eesti turul, tegutsedes laia tootesortimendiga üleriigiliselt enamuses turusegmentides. Kui soovid kuuluda kiiresti areneva rahvusvahelise ettevõtte meeskonda ning oled huvitatud töötamisest kindlustusvaldkonnas, siis saada oma CV ja sooviavaldus e-kirja teel personal@pzu.ee. Sinu loal hoiame sinu poolt saadetud info alles, et sobiva töökoha tekkimisel saaksime sinuga ühendust võtta.  

Praktikakohad

Kui oled õpihimuline noor, kes alustamas oma tööalast karjääri ning arvad, et võiksid olla huvitatud töötamisest kindlustusvaldkonnas, tule ja pane end proovile meie müügiosakonnas – pakume sulle võimalust harjutada müügitööd ning testida enda sobivust sellel erialal. Huvi korral võta ühendust meie personaliosakonnaga aadressil personal@pzu.ee.

PZU Kindlustus soovib edendada liikluskultuuri ning tegeleb aktiivselt ühiskonna harimisega kahjuennetuse osas

Aastal 2013 alustasime koostööd Laste Liiklusmängukeskusega, kus 3-10 aastased lapsed saavad läbi mängulise liikluslinnaku õppida liikluses hakkama saama. Lisaks toetame ka keskuses läbiviidavaid jalgratturi lubade koolitusi.

Aastatel 2009 - 2010 viisime koostöös Maanteeametiga läbi helkuri kandmise tähtsust meelde tuletava kampaania "Saada sõbrale helkur!"

Ehitiste ja vallasvara kindlustus

Tavapärase kindlustusjuhtumi (tulekahju, veeavarii, murdvargus, vandalism, torm ja üleujutus) puhul on võimalik kaitsta vara koguriskikindlustusega.

×
Varalise kahju lisahüvitis
×
Kindlustuslepitaja aitab

Ka siis kui kindlustussuhte osapooled pingutavad suhte hoidmise nimel, võib ette tulla erimeelsusi.

Enamiku erimeelsustest lahendavad pooled omavahel. Üksikjuhtudel vajab konflikt kolmanda osapoole sekkumist. Seni on lahendanud liikluskindlustuse vaidlusi eelkõige liikluskindlustuse vaidluskomisjon. Nüüd hakkavad kindlustuslepitajad lepitama ka liikluskindlustuse vaidlusi.

×
Kindlustustingimused on lepingu osa

Uus seadus tekitab senisest märksa suurema vajaduse liikluskindlustuse üldtingimuste järele. RSA Kindlustus on seetõttu oma klientide jaoks teinud kättesaadavaks liikluskindlustuse tingimused, mis on nüüdsest lepingu osaks.

×
Registris oleval sõidukil peab olema liikluskindlustus

Liikluskindlustuse seaduse kohaselt peab liiklusregistris registreeritud sõidukil olema kehtiv kindlustusleping sõltumata sellest, kas sõidukit liikluses kasutatakse või mitte. See põhimõte on kohustusliku liikluskindlustuse alustala ja uus seadus siin sisulisi muutusi kaasa ei too. Nõuded on sisuliselt samad, mis seni:

Uue seaduse kohaselt annab Liikluskindlustuse Fond sundkindlustuse kaitse nende sõidukite suhtes, millel ei ole seadust eirates lepingut sõlmitud. Kui varem oli kindlustuslepingu sõlmimisekohustus vaid sõiduki omanikul, siis nüüd on see kohutus sõiduki omalikul või sõiduki vastutaval kasutajal.

×
Eraldi lepingut ja poliisi ei ole

Eraldi dokumente nimetusega „liikluskindlustuse leping“ ja „liikluskindlustuse poliis“ enam ei ole. Lisaks kaob uue seadusega ka senine arusaam liikluskindlustuse maksevabast lepingust ehk olukorrast, kus leping kehtib, aga kehtivat poliisi ei ole. Liikluskindlustuse lepingust saab tavaline kindlustusleping, kuna nüüd vormistatakse kindlustus kindlaks tähtajaks ja selle kohta väljastatakse üks poliis.

×
Võib sõlmida automaatselt pikenevaid lepinguid

Eelnevalt kehtinud liikluskindlustuse lepingud olid kõik tähtajatud. Vastavalt lepingu sisule olid need maksekohustusega lepingud ja pideva maksekohustuseta lepingud ( „jah-lepingud“ ja „ei-lepingud“).

Nüüdsest on võimalik leping sõlmida tähtajaga kuni üks aasta. Lisaks on võimalik sõlmida automaatselt pikenev leping, mille puhul saadab kindlustusandja kliendile enne kindlustusperioodi lõppu teate lepingu automaatsest pikenemisest. Kui klient ei sõlmi lepingut teise kindlustusandjaga ega teata, et ei soovi lepingut uueks perioodiks, pikeneb leping automaatselt.

×
Kindlustusvõtja on kindlustushuviga isik

Liikluskindlustus on sõiduki valdaja, tavaliselt sõiduki juhi, vastutuse kindlustus. Sellele vaatamata võis varemalt kindlustusvõtja olla vaid sõiduki omanik. Seega sõltus sõiduki juhi kindlustatus sõiduki omaniku tahtest. Uue seaduse järgi võib aga liikluskindlustuselepingu sõlmida iga isik, kellel on kindlustushuvi. On tavaline, et kindlustushuvi on sõiduki kasutajal sõltumata sellest, kas ta on sõiduki omanik või mitte

×
Hüvitist saab nõuda oma kindlustusandjalt

Suurim uue seadusega kaasnev muutus on kannatanu õigus nõuda liikluskindlustuse kahju hüvitamist oma kindlustusandjalt, kellega kannatanu on sõlminud liikluskindlustuse lepingu. See põhimõte jõustub erandina 1. jaanuarist 2015.

Muudatus annab kliendile võimaluse ajada asju oma kindlustusandjaga harjumuspäraste teeninduskanalite kaudu. Samas jääb alles ka õigus pöörduda hüvitise saamiseks kahju põhjustanud isiku kindlustusandja poole. Kahju hüvitab see kindlustusandja kelle poole klient pöördub.

×
preload images preload images preload images preload images